Pas 2
Opcions de Domini
Pas 3
Configurar

Categories:
OnApp Cloud #2 (1CPU, 512mb, 15GB SAN raid10, 1-IP) -

OnApp Cloud #3 (1CPU, 1024mb, 20GB SAN raid10, 1-IP) -

OnApp Cloud #4 (2CPU, 2048mb, 30GB SAN raid10, 1-IP) -

OnApp Cloud #5 (4CPU, 4096mb, 40GB SAN raid10, 1-IP) -

OnApp Cloud #6 (4CPU, 8192mb, 60GB SAN raid10, 1-IP) -

Secure Transaction Per motius de seguretat guardarem la seva IP actual, la seva IP (190.14.39.80) ha estat guardada a la nostra base de dades.